Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Energiskatt

Från och med den 1 januari 2022 har riksdagen beslutat om en höjning av energiskatten.

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som används i Sverige skattepliktig. Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag till 36,0 öre/kWh (45,00 öre/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2022.

Läs mer