Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Energiskatt

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som används i Sverige skattepliktig. Privatpersoner på vissa orter i Norrland är berättigade till ett norrskatteavdrag.

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kWh (3 öre/kWh exklusive moms) från och med den 1 juli 2017.

I din totala elkostnad ingår elpris, elcertifikatavgift, nätavgift, energiskatt och moms. Energiskatt är en konsumtionsskatt som går till statskassan och läggs på elpriset per kWh.

Energiskatt på el 2017

Energiskatten på el är idag 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,88 öre/kWh inklusive moms). Den 1 juli 2017 höjs energiskatten till 32,5 öre/kWh (40,63 öre/kWh inklusive moms).

Använder du el som privatperson i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh (12 öre/kWh inklusive moms) direkt på din elfaktura, vilket gör att du betalar 19,9 öre/kWh (24,88 öre/kWh inklusive moms) i energiskatt. Från den 1 juli 2017 betalar du 22,9 öre/kWh (28,63 öre/kWh inklusive moms) i energiskatt.

För kunder inom hushåll- och tjänstesektorn i kommunerna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby ges ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh (12 öre/kWh inklusive moms).