Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ett stort tack till våra kunder

Ett stort tack till våra kunder

Uppdaterad 20 januari kl. 11.00: På grund av väderläget, som orsakat stora snö- och islaster på elledningar och träd, jobbar vi vidare med förebyggande underhåll och felavhjälpning, både med egen personal och inhyrda skogsarbetare. 

Under helgen hade vi tiotalet skogsarbetare som arbetade med isslagning och borttagning av träd som kan lägga sig mot våra ledningar. Dessutom har vi haft drygt 15-talet egen personal som jobbat med både felavhjälpning och isslagning. Vi utökar styrkan med skogsarbetare under början av denna vecka.

För att skapa oss en bild av hur elnätet ser ut kommer vi att flyga med helikopter under både måndag och tisdag.

Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder för den förståelse de visat under dessa tuffa förhållanden.

 Följ den aktuella driftinformationen här.

/Tommy Haapala, chef Elnät