Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Artikel

Fem investeringar för att framtidssäkra energiförsörjningen

Många pusselbitar är med och driver Luleås utveckling mot 100 % förnybar energi. Samtidigt sker en spännande industrialisering när allt fler hållbara investerare vill etablera sig i vår region. Runt om i staden kan du hitta tecken på vad som är på väg att hända.

Strutsen Starkare Färger Med Bastu
Visionsskiss över fördelningsstationen i Norra hamn.

Säkra elförsörjning och ett trivsamt Luleå

Luleå Energi planerar för att bygga en ny fördelningsstation i Norra hamn i Luleå. En ren nödvändighet då behovet av elförsörjning ökar, men den är också en möjlighet att göra någonting nytt som bidrar till en attraktiv stad. Utifrån visionsskisserna skulle Trekantens parkering även kunna inrymma restauranger, parkeringshus, samlingsytor och lekplats; nya mötesplatser där flera aktörer kan samarbeta för att förena nytta med nöje.

Energilagret bredvid SSAB och Lulekraft

Energilager i Luleå

Just nu bygger vi ett stort energilager på Aronstorp. Energilagret är 44 meter högt och rymmer 30 000 m3 fjärrvärmevatten. Det nya lagret är en viktig del i Luleå Energis resa mot att 2030 ha en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion avseende primärenergi. Energilagret kommer även fungera som en buffert vid eventuella störningar i fjärrvärmeleveransen.

Laddstation för elbil med en röd elbil stående bredvid

Växande infrastruktur för elbilsladdning

Att bygga laddinfrastruktur är en viktig del i energiomställningen. En förutsättning för att du ska kunna välja att köra på el är att infrastrukturen finns på plats. Idag finns flertalet destinations- och snabbladdare runt om i kommunen. Samtidigt erbjuder vi laddare anpassade till både hem- och arbetsplatser. Luleå Energi fortsätter att investera i utbyggnaden och en betallösning är på gång.

Äldre man med varselväst och hjälm som står framför en uppgrävd väg med fjärrvärmeledningar

Trygg och stabil fjärrvärme

För att ytterligare öka leveranssäkerheten i Luleås fjärrvärmenät byter vi ut gamla ledningar i centrala stan. Arbetet har pågått under ett par år och avslutas under 2021. Investeringen ger oss bättre kontroll och övervakning i nätet, vilket bidrar till en trygg och stabil fjärrvärme även i framtiden.

Helia – en unik solkraftspark

Helia är en av världens nordligaste kommersiella solkraftsparker som ägs och drivs av Luleå Energi. Parken består av 2 330 dubbelsidiga paneler som producerar 630 MWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ungefär 100 småhus. Här finns en väderstation installerad för att vi ska lära oss mer om vädrets påverkan på produktionen. Tillsammans med våra kunder fortsätter vi även utbyggnaden på Luleås hustak, hos såväl bostadsrättsföreningar som privata husägare.