Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Fiskgjuse byggde bo i elstolpe

Fiskgjuse byggde bo i elstolpe

Fiskgjuse i elstolpe

På en myr i Råneåtrakten står en elstolpe. Inget konstigt med det kan man tycka, om det inte vore för att just denna stolpe rests enkom för att utgöra boplats till fiskgjusar.

– De har kommit tillbaka till samma boplats i cirka 20 år, säger Håkan Sjöberg, elmontör på Luleå Energi Elnät.

Det hela började med att ett fiskgjusepar byggde bo i stolpen till en  högspänningsledning som skulle rivas. När den första boplatsen försvann byggde paret bo i en annan högspänningsstolpe, men eftersom placeringen var direkt livsfarlig försvann även detta bo.

Elmontörerna på Luleå Energi tyckte synd om fiskgjusarna och reste en helt ny stolpe vid sidan om de vanliga ledningarna.

– De satte en lastpall i topp med pallkrage och stagade upp den, eftersom den tippade en gång. Nästa sommar kom fiskgjusarna tillbaka och byggde bo i stolpen. Nu har de kommit tillbaka i 20 års tid, vilket är helt fantastiskt, säger Håkan Sjöberg.

Berth-Ove Lindström är vice ordförande i Norrbottens ornitologiska förening (NOF) och hängiven ornitolog. Han vurmar lite extra för rovfåglarna i Norrbotten och hyllar Luleå Energis initiativ.

– Det är jättebra att man möjliggjort fiskgjusarnas fortsatta häckning. De finns i vår vardag, ofta närmare än vad folk tror och då är det viktigt att visa hänsyn, säger han.

Fiskgjusen är Sveriges fjärde största rovfågel och livnär sig enbart på fisk. Cirka 90 procent av Europas bestånd finns i Sverige och Finland. Vintertid flyttar fåglarna till Afrika.

I Norrbotten får fiskgjusen i regel två ungar och det tar tre år innan de blir  könsmogna. Fåglarna kan dessutom bli upp till 20 år gamla.

– De är väldigt trogna sina boplatser, men det är på gränsen att det är samma fiskgjusar det handlar om, det kan vara avkomman som häckar i elstolpen, säger Berth-Ove Lindström.

Han gissar på att det finns cirka 300-400 par i Norrbotten, med tätast bestånd i kustlandet.

– De ligger på en ganska stabil nivå, konstaterar Lindström.

Sofia Fjällström