Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Fjärrvärme Björkskatan

Fjärrvärme Björkskatan

För att garantera trygga fjärrvärmeleveranser kommer Luleå Energi AB att byta ut och förnya ledningar på fjärrvärmenätet mellan måndag den 22/5 kl 08.00 till onsdag 24/5 kl 06.00. Under denna tid kommer Björkskatans fjärrvärmekunder att försörjas med en mobil fjärrvärmecentral. Även kunder på Forskarvägen på Porsön kan beröras.

Vi ber om överseende om det under denna tid kan förekomma mindre störningar.