Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Flygningar över Luleå

Flygningar över Luleå

Med start natten mot torsdag 13 oktober kommer flygningar att ske över fjärrvärmenätet i Luleå tätort. Vi på Luleå Energi har anlitat Sky Movies som med hjälp av värmekamera undersöker om det finns eventuella värmeläckage eller isoleringsskador på fjärrvärmeledningarna.

Flygningarna, som görs med en Cessna, sker nattetid eftersom markytans temperatur då är jämnare och trafiken på gatorna lugnare. Filmningarna från flygningen sker då vädret tillåter, vilket kan innebära ytterligare någon natts flygning.

Vi beklagar eventuellt buller som flygningarna kan medföra.

För mer information kan du kontakta oss på telefon 0920-26 44 00.