Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Förändrad energiskatt 2023

Från och med den 1 januari 2023 har riksdagen beslutat om en höjning av energiskatten.

Elstolpe SS 2139517

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som används i Sverige skattepliktig. Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag till 39,2 öre/kWh (49,00 öre/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2023.

Läs mer