Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Förnyelse av fjärrvärmenätet i centrala Luleå

Under sommaren kommer Luleå Energi att förnya delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De drygt 45 år gamla huvudledningarna längs Residensgatan och Skeppsbrogatan kommer bytas ut mot nya. Det här gör vi för att även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans. I samband med årets byggnationer kommer vi även att förnya elmatningar. Vi kontaktar dig som bor eller verkar i området för att du ska få den information du behöver.

Förnyelse 2021

Arbetet kommer att pågå under sommaren med start v. 18 och genomföras i etapper. Detta innebär att du inte kommer att beröras under hela projekttiden. Vi arbetar just nu, tillsammans med Luleå kommun och våra entreprenörer, med att ta fram planer för att projektet ska innebära så lite besvär som möjligt för dig. Den preliminära tidplanen ser ut på följande sätt:

RÖD markering: delas upp i fyra etapper med startar vecka 18 och kommer pågå fram till mitten på juli. Under denna tid kommer fordonstrafiken på Residensgatan att vara enkelriktad. När den röda sträckan är klar öppnas Residensgatan åter för trafik i båda riktningarna.

BLÅ markering: delas upp i fyra etapper med start i början av augusti och kommer pågå till oktober/november. Under denna tid kommer Skeppsbrogatan stängas helt för genomfartstrafik.

GUL markering: Fr o m vecka 19 kommer busstrafiken ledas om till Rådstugatan och en ny busshållplats kommer uppföras vid Stadshuset.

Vi återkommer fortlöpande under projektet med mer information. Har du redan frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss på telefon 0920-26 44 00 eller e-post kundservice@luleaenergi.se