Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Fortsatt ansträngt läge på elmarknaden

Så här års så har hösten inletts och vi närmar oss kallare temperaturer och därmed ökat uppvärmningsbehov. Fokus har varit på de uteblivna ryska naturgasleveranserna till Europa, som minskat med över 70 procent sedan årsskiftet.

Solpark Highres

I slutet av augusti togs Nordstream 1 ur drift från ryskt håll för att sedan inte återkomma. I veckan så har både Nordstream 1 och 2 utsatts för ett misstänkt sabotage vilket omöjliggör gasleveranser under en tid framöver, oklart hur länge. De europeiska gaslagren är dock välfyllda för årstiden då den ryska naturgasen ersatts med flytande naturgas från bl.a. USA och Mellanöstern. Från EU-håll så arbetats det med ett åtgärdspaket för att minska energikostnaderna under kommande vinter. Några förslag som presenterats är intäktsbegränsning för billiga energikällor, en retroaktiv vinstskatt för elproducenter och konsumtionsminskningar.

Ser vi till aktuella produktionsförhållanden så är delar av kärnkraften fortfarande ute för revision. I oktober så förväntas alla reaktorer vara tillbaka i drift med undantag för Ringhals 4 som på grund av en skada i tryckhållaren inte kommer tillbaka förrän 1 februari 2023. Vi har under september också haft mindre stöd från vindkraften än normalt, vilket visat sig i höga spotpriser även i våra nordliga elområden jämfört med månaden innan. Prisskillnaden mellan elområdena har minskat, men ännu är elpriserna i norr avsevärt lägre än spotpriserna i söder. Den hydrologiska situationen har försämrats på senare tid där vattenmagasinen varit omkring de normala i fyllnadsgrad i Sverige medan de varit mycket under de normala i Norge.

Avseende fossila bränslen i övrigt så har höga naturgaspriser gjort att efterfrågan på kol ökat som substitut till gasen. Olje- och kolpriserna fortsätter därför att vara höga där en viss avmattning skett i priset för utsläppsrätter. Den svenska kronan har tagit en del stryk i den oro för inflation och högre räntor som vi nu ser i ekonomin. En liten valuta som svenska kronan försvagas då ofta mot starkare valutor som euro och den amerikanska dollarn.

Vilket elavtal ska jag välja?

Med anledning av den stora oro vi nu ser på elmarknaden har vi för närvarande pausat ny- och omteckning av fasta elprisavtal. Detta gäller tills vidare men vi hoppas åter kunna erbjuda fasta avtal så snart läget på elmarknaden är mer stabilt. Vi följer utvecklingen noga och erbjuder under tiden vårt rörliga elavtal precis som förut.

Spotpriser Augusti

Luleå (SE1): 18,28 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 51,86 öre/kWh

Stockholm (SE3): 223,05 öre/kWh

Malmö (SE4): 304,99 öre/kWh