Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Fortsatt hög beredskap

Fortsatt hög beredskap

Under den gångna helgen har vi jobbat intensivt med borttagning av is, snö och träd från våra luftledningar. Denna gång fick vi rikligt med snö kombinerat med hårda vindar. Strömavbrotten för våra kunder fortsatte, men i mindre omfattning än tidigare.

Några kunder har frågat varför man kan få flera kortare strömavbrott i rad/under en kortare tid. Svaret är att det oftast beror på att vi söker felet längre bort på den berörda luftledningen. Det kan också bero på den automatik som "testar" att slå till strömmen, cirka en minut efter att strömavbrottet inträffat.

Denna vecka fortsätter vi med det förebyggande arbetet där vi involverar 15-talet skogsarbetare och all tillgänglig personal inom Luleå Energi. Eftersom framkomligheten är dålig för våra snöskotrar så kompletterar vi med bandvagnar och helikopter.

Vår personal har jobbat hårt och länge under dessa tuffa förutsättningar. Vår strategi är att använda våra sammantagna resurser på ett klokt sätt, så att vi behåller uthålligheten genom hela februari. När marssolen lyser ser vi förhoppningsvis också ljuset i tunneln.

/Tommy Haapala, chef Elnät