Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Fortsatt låga elnätsavgifter

Fortsatt låga elnätsavgifter

Årets Nils Holgersson-rapport berättar om höjda elnätsavgifter det senaste året på i genomsnitt 7,5 procent runt om i landet. Luleå Energi Elnät har i år höjt elnätsavgifterna med 1,88 %. En höjning som gör att Luleå Energi Elnät har det tredje lägsta elnätspriset i hela landet.

- Det ställs högre och högre krav på leveranssäkerheten i elnätet och utvecklingen går mot en allt mer digitaliserad och effektiviserad drift där vi som elnätsbolag försöker öka leveranskvaliteten till våra kunder. Det är därför mycket viktigt att vi fortsatt kan hålla låga elnätsavgifter för våra kunder samtidigt som vi fortsätter att satsa på investeringar, underhåll och utveckling av vårt elnät, Tommy Haapala, chef Elnät på Luleå Energi.

I undersökningen "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Syftet är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner.

Först ut för i år är mätningen av elnätsavgifterna där 15 lägenheter (67 kvm/lgh) med en estimerad förbrukning på 2 300 kWh/lgh) ingår i undersökningen. I Luleå betalar man i år 51,93 öre/kWh jämfört med fjolårets 50,97 öre/kWh.

Vill du läsa mer om resultatet? Besök http://www.nilsholgersson.nu/

Nils Holgersson 2016: Avgiftsundersökning från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna. Undersökningen omfattar samtliga kommuner i Sverige.