Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Fortsatt låga elpriser

Fortsatt låga elpriser (1)

Efter en mindre rekyl på elmarknaden i början av april så har elpriserna fortsatt sjunka. Det rörliga elpriset befinner sig på rekordlåga nivåer, där den urstarka hydrologiska situationen i kombination med liten efterfrågan på el på grund av varmt väder och coronapandemin orsakar det prisfall vi nu upplever. Den hydrologiska balansen uppgår i nuläget till 24 TWh. Spotpriset i elområde LUL blev i genomsnitt 5,58 öre/kWh för april månad, ett historiskt lågt spotpris.

Den nordiska kärnkraften är nu inne i en period av revisioner där produktionsgraden uppgår till 81 procent. Ringhals 1 och 3 är i nuläget ute för revisioner. Olkiuoto 2 har börjat trappa ned i effekt inför sin årliga revision med start 10/5.

Även om vi sett en viss återhämtning på finansmarknaden, där Stockholmsbörsen stigit med över 18 procent den senaste månaden, så är osäkerheten stor kring vilka effekter coronapandemin kommer att få på världsekonomin. Oljemarknaden har genomgått en turbulent period med en betydande konsumtionsnedgång och nyligen handlades WTI-kontraktet i USA till ett negativt pris för första gången i historien. Brentoljan prissätts i nuläget till 20,46 $/fat. Kolpriset försätter sin resa nedåt utifrån konkurrenskraftiga gaspriser och liten efterfrågan och handlas till 52,20 $/ton (API2-21). CO2-marknaden har stärkts något där DEC-20 kontraktet landar på 20,21 €/ton. Den svenska kronan är relativt oförändrad där en euro kostar 10,71 EUR/SEK.

Spotpriser Mars

  • Luleå (SE1): 5,58 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 5,58 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 9,80 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 14,97 öre/kWh