Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Här är det billigast att bo

Här är det billigast att bo

Luleå har enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson 2016 den lägsta boendekostnaden i landet. Luleå behåller också sin plats med det lägsta priset för fjärrvärme och totalpriset för el (elnät, elhandel, skatter och avgifter) i Sverige.

Nils Holgersson-undersökningen visar att Luleå behåller sin plats med det lägsta fjärrvärmepriset i Sverige. Av de 263 kommuner som har fjärrvärme har Luleå lägst pris med 514 kr/MWh (megawattimme), inklusive moms. Där ingår både nätkostnad och fjärrvärmepris.

En typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten har en medelkostnad för fjärrvärme på 903 kr/månad. I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 39 procent lägre (551 kr/mån). Undersökningen slår fast att de tio kommuner i landet med lägst totalkostnad får den positionen framförallt genom låga fjärrvärmekostnader.

- ­Det är väldigt glädjande att vi än en gång har det lägsta fjärrvärmepriset i landet och väldigt glädjande för våra kunder eftersom uppvärmningen utgör en stor del av driftkostnaden, säger Magnus Johansson, chef Värme och Kyla på Luleå Energi.

Lägsta totalpriset för el

Nils Holgersson 2016 visar också att Luleå har det lägsta totalpriset för el (elnät, elhandel, skatter och avgifter) i Sverige. En typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten har en medelkostnad för all el på 487 kr/månad. I landets biligaste kommun Luleå är priset 24 procent lägre (371 kr/mån) än medelvärdet. Elnätsavgiften i Luleå är den fjärde lägsta i landet med 51 öre/kWh och därmed också lägst i Norrbotten.

– Att vi ligger bra till i konkurrensen är extra kul, med tanke på hur mycket vi investerar i elnätet för att ha säkra elleveranser till våra kunder, säger Tommy Haapala, chef Elnät på Luleå Energi.

Vill du läsa mer om resultatet? Besök http://www.nilsholgersson.nu/

I undersökningen "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Syftet är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner.

Nils Holgersson 2016: Avgiftsundersökning från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna. Undersökningen omfattar samtliga kommuner i Sverige.