Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Hög osäkerhet på elmarknaden

Elmarknaden fortsätter att präglas av hög osäkerhet och kraftiga prissvängningar. Hög vindkraftsproduktion, regnigt väder och varmare temperaturer än normalt pressade ned elpriserna under inledningen av november. Under senare delen av november har vi åter sett höga elpriser.

Unsplash5

De höga elpriserna i Sverige kan förklaras av att vattenkraftsproducenterna i Norrlandsälvarna påbörjade sin årliga isläggning, vilket tillfälligt minskade produktionen. Låg vindkraftsproduktion i Norden och norra Tyskland tillsammans med kallare väder har också påverkat elpriserna uppåt.  

Den hydrologiska balansen som är ett mått för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat som snö, i vattenmagasin eller grundvatten visar för närvarande ett underskott på -7,1 TWh. Den hydrologiska situationen i Norden har dock förbättrats under hösten. Det är främst i södra Norge den mesta nederbörden fallit, vilket gör att nivåerna i vattenmagasinen i Norge nu är något över normalt medan situationen i Sverige är på normalnivå.

För närvarande uppgår den nordiska kärnkraftsproduktionen till omkring 89 procent av installerad effekt. Ringhals 4 är ur drift till 230201 p.g.a. en skadad tryckhållare. Den finska reaktorn Olkiluoto 3 har testpaus och beräknas ha regelbunden produktion 230122. Även Oskarshamn 3 kommer att stoppas under nio dygn i december då ett mindre fel på generatorn behöver åtgärdas.

Höga leveranser av flytande naturgas tillsammans med det varma vädret som varit under hösten har gjort att de europeiska gaslagernivåerna är fyllda till 95 procent. Temperaturen i vinter kommer vara av stor betydelse för hur mycket naturgas som efterfrågas. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om pristak för gas på 275 €/MWh. EU-länderna har dock inte lyckats enas i frågan ännu då det finns länder som tycker det föreslagna pristaket är för högt satt för att kunna påverka de höga elpriserna.

Oro över den globala konjunkturutvecklingen samt minskad efterfrågan från Kina p.g.a. Covidnedstängningar har påverkat oljepriset nedåt under november. Efter en period av fallande kolpriser har kolpriset åter vänt uppåt igen. Anledningen till prisuppgången är bland annat logistikproblem i viktiga kolexporthamnar i Colombia och Sydafrika samt förväntningar om kallare väder.

EU-parlamentet röstade den 10 november ja till att sälja ut utsläppsrätter tidigare än planerat för att finansiera REPowerEU, som är ett policypaket som syftar till att minska beroendet av rysk energi i EU. Beslutet var dock väntat och priserna för utsläppsrätter påverkades därför inte i någon större utsträckning.

Vilket elavtal ska jag välja?

Med anledning av den stora oro vi nu ser på elmarknaden har vi för närvarande pausat ny- och omteckning av fasta elprisavtal. Detta gäller tills vidare men vi hoppas åter kunna erbjuda fasta avtal så snart läget på elmarknaden är mer stabilt. Vi följer utvecklingen noga och erbjuder under tiden vårt rörliga elavtal precis som förut.

Våra elavtal

Spotpriser Oktober

  • Luleå (SE1): 50,49 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 51,32 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 80,65 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 81,26 öre/kWh