Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Press

Höjd beredskap på grund av vädret

Höjd beredskap på grund av vädret

På grund av de stora snölaster och starka vindar som väntas under helgen har Luleå Energi Elnät höjt sin beredskap. Detta för att snabbt kunna åtgärda eventuella strömavbrott.
- Vi följer väderläget kontinuerligt och är alltid beredda att sätta in ytterligare beredskap om så skulle behövas, säger Daniel Agrér, chef Luleå Energi Elnät.