Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Höjd kvotplikt från 2016

Höjd kvotplikt från 2016

Riksdagen har beslutat att andelen förnybar el i det svenska energisystemet ska öka. Därför höjs ambitionsnivån i det svensk-norska elcertifikatssystemet.

Det införs ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 terawattimmar (TWh) mellan åren 2002 - 2020. För att möjliggöra ambitionshöjningen och det nya finansieringsmålet höjs den så kallade kvotplikten för elcertifikat.

Kvotplikten innebär att elhandelsföretagen måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Genom att höja kvoten höjs efterfrågan på elcertifikat och därmed ökar också investeringarna i förnybar elproduktion. Ändringarna i lagen om elcertifikat träder i kraft den 1 januari 2016. För kunden innebär detta en ökad kostnad per förbrukad kilowattimme (kWh).

Läs mer om beslutet på Sveriges Riksdags hemsida.