Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Artikel

Hur möter vi förändring?

Vi lever i tider av stor förändring. Det är en sanning för såväl företag som samhället i stort, men kanske inte minst för den enskilda människan. Enligt professor Sara Thorgren är det just där förändringen möts först; hos individen. Men hur kan vi tänka för att lyckas möta förändring på bästa sätt? Och varför kan den klassiska frågan ”Vad vill du bli när du blir stor?” vara skadlig för oss?

Kopia Av AHV06038
Foto: Alina Veksler

Som professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet har Sara Thorgren sedan länge intresserat sig för förändring ur ett individperspektiv. Det är nämligen där den först måste mötas, för att i nästa steg kunna påverka hur företag och samhällen lyckas med förändringsresor i tider av omvandling.

– Det pratas om förändringsbenägna städer och organisationer. Vi glömmer ofta att det är vi som utgör grupper, företag och hela samhällen. Du och jag. Det är inte heller förändringen i sig som utgör störst skillnad, utan hur vi hanterar den. Den processen startar i våra huvuden och blir sedan avgörande för hur vi fattar beslut och agerar, både som personer och organisationer, säger Sara Thorgren.

Ständig förändringsresa

För vissa har pandemin inneburit isolering och permittering, uppsägning eller tuffa tider för företaget. För andra har den fört med sig nyanställning, frihet i yrkeslivet eller nya, spännande affärsområden för företaget. All förändring kan vara utmanande att hantera, speciellt när den inte kommer av egen, fri vilja. Enligt Sara Thorgren är dock hela våra liv en ständig förändringsresa, och vi människor är egentligen väldigt anpassningsbara. Det stora hindret är att vi själva ofta inte inser det.

– Många gånger kan vi som individer eller företag välja om vi ska fokusera på de nya möjligheter som finns eller om vi ska kämpa för att acceptera det som gått förlorat. Förändring kan innebära en omstart, en chans att omforma livet vi lever eller företaget vi jobbar för. Att tänka på förändring ur det perspektivet kan göra stor skillnad.

Vad vill du bli när du blir stor?

Vi har nog alla fått frågan under vår uppväxt. Den ställs i all välmening, men om du frågar Sara Thorgren kan den rent av ha en hämmande effekt för vår förmåga att anpassa oss i ett föränderligt samhälle.

– Många har bilden av vuxenlivet och yrkeslivet som en ändhållplats. I själva verket kan vi vara och göra många olika saker under våra liv. På samma sätt kan vi omforma ett företag och en affärsidé när marknader rör på sig. När vi accepterar förändringar för att vara ständigt närvarande och ofrånkomliga, kan vi lättare se de möjligheter som följer med dem.

Fem tips för att möta förändring:

Vi kan vara säkra på en sak: förändringen kommer. Eller så är den redan här och pågår ständigt. Frågan är bara hur vi hanterar den. Här är några av Sara Thorgrens råd för hur vi kan bli bättre på att möta förändring både som individer och företag.

1. Förbered dig inför framtida förändringar genom att tänka i scenarion, exempelvis: ”Hur skulle mitt liv/ jobb/företag kunna förändras till det bättre eller sämre? Hur behöver jag/företaget förbereda oss på det redan idag?

2. Knyt inte upp dig eller företaget till ett enda spår mot framtiden. Tänk istället: Vad kan jag/företaget göra när förändringar kommer? Varken yrken eller företag förblir vad de alltid har varit.

3. Tro på din/företagets förmåga att möta förändring och utvecklas. Forskning visar att sådan tilltro är avgörande för att effektivt möta förändring.

4. Ifrågasätt din/företagets kunskap. Kunskap blir gammal, så att uppdatera sig om omvärlden och bygga ny kompetens är en god förberedelse för framtida förändringar.

5. Gör en analys när förändringen kommer: Vad kan jag/företaget kontrollera och påverka? Inom denna påverkbara spelplan, undersök vilka alternativ som du/ företaget har för att möta förändringen.