Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Industriomställning på agendan när Göteborg Energi och Luleå Energi möts

I dag, onsdagen den 13 mars, träffas styrelserna och ledningarna för Luleå Energi och Göteborg Energi. Industriomställningen i Sveriges två ledande industriregioner står på agendan när Göteborg Energi tar emot på Rya kraftvärmeverk.

Göteborg Luleå Bildkollage

Just nu pågår en historisk industrisatsning och omställning i Västsverige och Norra Sverige. Detta drivs av ambitionerna om en mer hållbar utveckling, stärker svensk konkurrenskraft och skapar 10 000-tals nya arbetstillfällen. En nyckel för att lyckas är att, i tid, möta upp de stora energibehov som denna omställning innebär. Bara i Göteborg innebär det ett ökat elbehov motsvarande ett helt Malmö (600MW) på drygt tio år.  

Luleå Energi är precis som Göteborg Energi ett kommunalt energibolag med en ambitiös agenda att vara drivande i den energiomställning som har en avgörande betydelse för hela Sveriges utveckling och tillväxt. Det är i Väst och i Norr det händer och de gemensamma nämnarna är många. 

Vid mötet kommer bland annat kraftvärmens roll som möjliggörare i omställningen av elsystemet, den regionala nivåns betydelse i omställningen och regulatoriska frågor kring elnätet diskuteras. 

– Den västsvenska industriomställningen pågår för fullt och energifrågorna är centrala för att den ska lyckas. Jag ser fram emot diskussionerna tillsammans med Luleå Energi och hur vi gemensamt kan ta krafttag för att driva omställningen i våra respektive tillväxtregioner. Lyckas vi, så lyckas Sverige, säger Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi. 

– Omställningen skapar stora möjligheter för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt är arbetet på många sätt komplext och behöver ske i hög takt. Samverkan och att lära av varandra är därför helt avgörande för att vi ska lyckas. Det finns många likheter mellan det som sker i Norr och Väst och jag ser fram emot att vi delar med oss av erfarenheter som ytterligare stärker vårt arbete i att möjliggöra omställningen. Göteborg Energi har liksom Luleå Energi en hög ambition i att på bästa sätt bidra i omställningen. Det förenar oss, säger Malin Larsson, VD på Luleå Energi.