Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Information om elmätarbyte

Information om elmätarbyte (1)

Under de närmaste åren kommer vi på Luleå Energi Elnät att byta ut cirka 30 000 elmätare hos våra kunder. Detta för att din elmätare ska uppfylla de nya funktionskrav som beslutats av regeringen och som är ett steg mot ett smartare elnät. Kraven ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025.

Vi har under 2020 påbörjat bytet till nya elmätare och arbetet kommer att pågå under drygt fyra år. Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ger förutsättningar för dig som kund att vara mer delaktig och aktiv i din egen energianvändning. De nya mätarna gör det möjligt att själv kunna ta del av dina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om din energianvändning. De nya mätarna kommer även att mäta din elförbrukning per timme, kunna mäta både förbrukning och produktion från din anläggning, automatisk avbrottsregistrering, möjligheten med till- och frånkoppling av el på distans med mera.

Mätarbytet är kostnadsfritt och du kommer att mer information av oss innan det är dags att byta just din elmätare.

Mer information om elmätarbytet och hur din elmätare fungerar kan du läsa om här. Det går också alltid bra att kontakta oss via vår kundservice på e-post: kundservice@luleaenergi.se eller tel 0920-26 44 00 så hjälper vi dig med dina frågor.