Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Investeringar i elnätet

Investeringar i elnätet

Boende i området kring Avan, Sandnäset och Bälinge har tidigare drabbats av driftstörningar i elleveranserna. Därför har nu Luleå Energi Elnät satsat 17 miljoner på att förbättra leveranssäkerheten och minska antalet strömavbrott.
Tidigare har strömmen matats i luftledningar från Bergnäset i s.k. enkel matning vilket ibland inneburit längre driftstörningar.

Arbetet som pågått under ca 2,5 år står nu klart och kan beskrivas likt en trestegsraket. Avan, Sandnäset och Bälinge har fått nya markkablar och nya nätstationer som transformerar ner strömmen från högspänning till lågspänning. Elnätet har automatiserats med fjärrstyrda frånskiljare och brytare för att förkorta felavhjälpningstider.

En 2,5 km lång sjökabel ligger nu också i älven mellan Sunderbyn och Avan. I den kan strömmen matas från två håll.
- Blir det driftstörningar i framtiden kan vi mata om strömmen från ett annat håll. Då kan vi isolera felet och felavhjälpa utan att kunderna blir av med strömmen någon längre period, säger Tommy Haapala, chef Elnät.

Avanskolan upplever märkbara förbättringar:
- Förut var det ofta elavbrott men nu märker vi jättestor skillnad. Det har blivit en klar förbättring och det är vi jätteglada över, säger Katrin Åström, pedagog vid Avanskolan.