Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Jobbigt väderläge för elnätet

Jobbigt väderläge för elnätet

Snölast på elledningar

På grund av de senaste dagarnas väderläge jobbar vi på Luleå Energi hårt med att säkra strömförsörjningen i kommunen.

De senaste dagarnas väder med snöfall, vindar från öst och högvatten skapar problem för elnätet. Väderläget har medfört extra fukt, vilket gör att snön som lägger sig på elledningar och träd blir extra tung och svår att få bort. Detta kan orsaka att träd knäcks och i värsta fall faller över ledningarna, vilket orsakar strömavbrott.

I nuläget jobbar personalen på Luleå Energi Elnät extra hårt. Vi har bland annat tagit in extra personal. Ett tiotal montörer, tiotalet skogshuggare samt helikopter jobbar för tillfället med att förhindra och förebygga elavbrott. Övrig personal genomför samtidigt andra underhållsåtgärder och vi har förstärkt beredskapen med fler montörer.

Trots den extra insatsen uppstår det elavbrott, som vi försöker avhjälpa så snabbt som möjligt.

Luleå Energi Elnät har vädersäkrat närmare 40 procent av hela vårt högspänningsnät på landsbygden, som består av luftledningar. Detta hjälper mycket, samtidigt som vi även måste avlägsna snö och is från dessa ledningar för att inte skada dem.

/Tommy Haapala, chef Elnät