Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kabelövervakning i elnätet

Kabelövervakning i elnätet

Yasser Mahmood, Luleå Energi

Hög leveranssäkerhet och korta felavhjälpningstider är något som alla elnätsföretag strävar efter. Därför har Luleå Energi Elnät valt att driftsätta ett projekt där man testar kabelfelsdetektering i en del av nätet.
- Vi vill testa den här typen av ny teknik för att se hur det fungerar. Vi arbetar hela tiden för att fortsatt kunna erbjuda våra kunder en hög leveranssäkerhet och korta felavhjälpningstider vid eventuella avbrott, säger Christer Holmberg, chef Drift och Underhåll på Luleå Energi Elnät.

Behovet av hög tillgänglighet på elleveransen ökar ständigt i takt med att fler och fler saker i vår vardag blir beroende av elektricitet. Runt om bland landets elnätsföretag pågår därför olika tester av ny teknik i elnäten som ska öka leveranssäkerheten och minska felavhjälpningstiderna. Luleå Energi Elnät har nu driftsatt ett projekt där man på en del av nätet installerat sensorer som ska detektera kabelfel.
- Vi har satt ut feldetektorer i en del av nätet som mäter olika felströmmar och kontinuerligt levererar information till oss om hur kabeln mår. Tanken med detta är att vi snabbt ska kunna hitta var felet är och på så sätt minska våra felavhjälpningstider, säger Yasser Mahmood, elkraftsingenjör på Luleå Energi och ingenjören bakom detekteringslösningen.

Kabelfelsdetekteringen levererar kontinuerligt information till Luleå Energi som via dator kan följa hur kabeln fungerar och se om det uppstår eventuella fel.
- Elnätet blir allt smartare i takt med att mer och mer digitaliseras och automatiseras. För oss är det här ett försök som får visa om det i framtiden är något som ska utvecklas och användas i större skala, avslutar Christer.