Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kall inledning på nya året

Året inleddes med extrem kyla och nya köldrekord sattes på ett flertal platser runt om i Norden. Ökad elkonsumtion tillsammans med torrt och vindfattigt väder gjorde att elpriserna steg kraftigt i samtliga svenska elområden. Allra högst var priset i Finland där elpriset den 5 januari för en enskild timme rusade till ca 21 kr/kWh.

Snöslagning

Den ansträngda situationen gjorde att det finska stamnätsbolaget Fingrid gick ut och uppmanade alla konsumenter att spara på elen under morgon och kväll när förbrukningen är som högst. Den låga nederbörden som varit gör att den nordiska hydrologin utvecklats svagt. Underskottet i den hydrologiska balansen uppskattas ligga på -9,7 tWh. Det hydrologiska läget förväntas dock förbättras eftersom väderprognoserna för kommande vecka pekar mot mera nederbördsrikt väder.  

Den nordiska kärnkraften producerar på hög nivå. Tillgängligheten ligger för närvarande på 95 %. Forsmark 2 har minskat produktionen med 490 MW p.g.a. behov av längre underhåll. Reaktorn beräknas vara i full drift igen den 4 februari.

Välfyllda gaslager för årstiden, låg efterfrågan på gas samt god tillgång till flytande naturgas är de främsta orsakerna till att gaspriset fortsatt att sjunka. Marknaden för utsläppsrätter befinner sig i en nedåtgående trend. Den låga industriella aktiviteten inom EU gör att efterfrågan på utsläppsrätter är låg samtidigt som det svaga gaspriset medför en minskad konsumtion av kol och därmed även en minskad efterfrågan på utsläppsrätter. Ökade geopolitiska spänningar håller uppe oljepriset trots att de amerikanska oljelagren har stigit. Oljan handlas nu kring 81 $/fat.

Den svenska kronan har försvagats mot euron den senaste tiden och handlas just nu till 11,30 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Det fortsatta vintervädret kommer ha stor betydelse för hur elpriserna utvecklas. Svängningarna i det rörliga elpriset är ofta stora. Rörligt elpris passar dig som är beredd på tillfälliga pristoppar för möjligheten att kunna ta del av tider med låga elpriser. De fasta priserna har varit nedåtgående den senaste tiden. Drivkrafterna för nedgången är främst mildare och blötare väderprognoser samt den svaga utvecklingen i bränslepriserna. Om du vill ha ett skydd mot prispeakar, så är fastprisavtal ett tryggt alternativ.     

Spotpriser December

  • Luleå (SE1): 72,60 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 72,60 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 79,18 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 80,24 öre/kWh