Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kall och torr inledning på våren

Utomhustemperaturen har sakta stigit då vi går mot vår. Den värme som april bjöd på inledningsvis har dock tillfälligt avtagit och ersatts med en något kallare och torrare utveckling än normalt. Till saken hör att den här tiden på året normalt är den torraste rent statistiskt. Det kallare vädret riskerar därmed att bromsa upp den vårflod som brukar infalla under maj månad

Snödroppar Sxc

Den hydrologiska situationen uppgår för tillfället till ett överskott på 4 TWh. Det gör att vattenkraftsproducenterna kan kontrollera produktionen, vilket lett till stigande spotpriserna den senaste tiden. Det genomsnittliga spotpriset i elområde LUL för april hamnade kring samma nivåer som förra månaden med 26,87 öre/kWh i genomsnitt.

Under maj kommer viss del av kärnkraften att falla bort på grund av stundande revisioner. Kärnkraften körs därför för närvarande på 79 procent av installerad effekt. Både Forsmark 2 och Olkiluoto 2 är nere för årligt underhåll.

Globalt kan vi se att smittspridningen av covid-19 fortsätter i hög takt i utvecklingsländerna samtidigt som bristen på sjukvårdsutrustning och tillgång till vaccin är påtaglig. Därmed återstår en del frågetecken kring återhämtningen i världsekonomin. På senare tid har fokus också riktats mot Joe Bidens återhämtningspolitik som går under namnet build back better (BBB). De fossila bränslepriserna har stigit något den senaste månaden där Brentoljan handlas till 67,25 $ medan kolpriset haft en stark utveckling och dragits upp av stigande gaspriser till 76,10 $/ton (API2-21). Utsläppsrättspriset har stigit till en ny all time high på nivån 48,84 €. En kombination av lättnader i restriktionerna i Europa och ambitiösare klimatmål inom är EU är två förklaringar till den stora prisuppgången som vi fått uppleva. Den svenska kronan har stärkts något, samtidigt som Riksbanken lämnat räntan oförändrad, där kursen skrivs till 10,16 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Utifrån rådande förutsättningar på elmarknaden så finns risk att vi får stigande spotpriser (BörsEl) i maj. Däremot så ser efterfrågan på el ut att minska i takt med allt varmare väder. De fasta elpriserna är fortfarande på attraktiva nivåer samtidigt som spotpriserna normalt brukar gå ner under sommaren.

Spotpriser April

  • Luleå (SE1): 26,87 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 26,79 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 33,68 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 43,17 öre/kWh