Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kallt höstväder höjer elpriserna

Kallt höstväder höjer elpriserna (1)

Inledningen av oktober har varit kallare än normalt. Med kallare väder följer ökad efterfrågan på el vilket gjort att det rörliga elpriset nu börjat röra sig uppåt efter att länge legat stabilt strax under 40 öre/kWh. Sedan slutet på sommaren har vi fått en hel del nederbörd som fyllt på de nordiska vattenmagasinen och förbättrat den hydrologiska situationen. I nuläget är vattenmagasinen nästan i balans då den hydrologiska balansen uppgår till -1,6 TWh. Det genomsnittliga spotpriset för september i elområde LUL blev 36,47 öre/kWh.

Utöver den förbättrade tillgången till vattenkraft har den nordiska kärnkraftstillgängligheten varit hög de senaste månaderna. I nuläget börjar revisionerna på de nordiska reaktorerna vara över och produktionsgraden ligger idag på 87 procent då endast Ringhals 4 är på revision till 15/10.

På bränslemarknaderna, som påverkar de längre fasta elpriserna, har vi sett en generell avmattning sedan mitten av juli. På senare tid har dock både olje- och kolpriset börjat att röra sig uppåt igen. Omvärldsfaktorerna är många i nuläget där en fördjupad konflikt i Mellanöstern kan driva upp oljepriset på kort varsel. Kolpriset handlas nu till 68,00 $/ton (API2-20) medan Brentoljan prissätts till 58,32 $/fat. Priset på utsläppsrätter har varit i en nedåtgående trend sedan i somras. Då priserna på utsläppsrätter i allra högsta grad påverkas av det fortsatta ödet kring Brexit så finns det många orosmoln i nuläget. Co2-priset (Dec-2019) prissätts nu till 22,67 €/ton. Den svenska kronan har försvagats till 10,82 EUR/SEK där marknaden visar misstro mot Riksbankens räntepolitik i tider av dystrare konjunktursignaler.

Vilket elavtal ska jag välja?

När vi nu går in i en period av kallare väder så kommer troligtvis efterfrågan på el att öka och därmed kommer det rörliga elpriser att följa med upp i pris. Vi har upplevt en period av relativt stabila elpriser under sommaren trots att det finns mycket som kan stöka till elmarknaden från världspolitiskt håll. En nyckel för framtida prisutveckling, som vanligt under vinterhalvåret, är vilken nederbörd som kommer att falla. Förutsättningarna är rätt så goda för att de fasta elpriserna fortsätter att ligga kvar kring nuvarande nivåer ett tag till så länge vi inte får ett mycket torrare scenario. Bra att veta är att du har möjlighet att vintersäkra din elförbrukning med VinterEl, då du får ett tillfälligt fast elpris under vintern som tryggar priset när prisriskerna är stora.

Spotpriser September

  • Luleå (SE1): 36,47 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 36,47 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 37,18 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 39,12 öre/kWh