Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kallt väder försenade vårfloden

Vädret har under våren varit kallare än normalt. Det gjorde att den årliga vårfloden försenades och att spotpriserna hölls uppe.

Forsande vatten i bäck

 Efter en kall inledning på maj ser vi nu varmare väder, vilket har fått fart på snösmältningen. Ett varmare väder minskar också förbrukningslasten och vi har kunnat se lägre elpriser i samtliga svenska elområden, där spotpriserna i norra Sverige till och med varit negativa periodvis.

Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten visar ett underskott på -5,8 TWh sedan årsskiftet. Fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen är lägre än normalt, men nu när vårvärmen kommit har inflödet till vattenmagasinen tagit ordentlig fart.

Den årliga revisionen för kärnkraften pågår. Det är en period när kärnkraftsreaktorer tas ur drift för underhåll och bränslebyte. Forsmark 1 och Oskarshamn 3 är just nu ute för årlig revision. Den nordiska kärnkraften har en tillgänglighet på 71 %.

Gaspriserna fortsätter att vara i en nedåtgående trend. En fortsatt stark tillförsel av flytande naturgas och låg efterfrågan på gas gör att gaslagren är välfyllda. Lagernivåerna i Europa ligger för närvarande på ca 66 %. Fulla gaslager väntas uppnås redan i september, vilket är betydligt tidigare än EU:s mål om en fyllnadsgrad på 90 % i november. Höga kollagernivåer och låg efterfrågan pressar ned kolpriserna. Det finns dock tecken på att tillväxten börjar ta fart i Kina efter att covidrestriktionerna upphörde och en mer positiv ekonomisk utveckling där kan möjligtvis bromsa prisfallet i marknaden.

Riksbanken fortsätter sitt arbete med att bekämpa den höga inflationen. Vid senaste mötet höjdes styrräntan med 0,5 %, vilket var i linje med marknadens förväntningar. Den svenska kronan är fortsatt svag mot euron. Kursen är i nuläget 11,55 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Elpriserna framåt i tiden hänger mycket på framtida väderutveckling i form av nederbörd och temperaturer. Ett blötare väderläge har en dämpande effekt på elpriserna medan ett torrare och varmare väder talar för stigande elpriser. Terminspriserna som styr fastprisavtalen har börjat komma ned, men ligger historiskt sett fortfarande på höga nivåer. Finns det ekonomiska utrymmet att klara tillfälliga pristoppar kan det därför vara läge att avvakta bindning.

Spotpriser April

  • Luleå (SE1): 66,47 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 66,47 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 68,70 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 73,87 öre/kWh