Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kallt väder i väntan på vårfloden

Den kalla väderutvecklingen under april har till stor del fortsatt även i maj. De låga temperaturerna under månaden med flera grader kallare än normalt för årstiden har försenat vårfloden. Därför har vi också sett relativt höga spotpriser under månaden. I elområde LUL så hamnade genomsnittspriset för maj på 38,95 öre/kWh, vilket är mer 10 öre/kWh upp från föregående månad.

Sinksundet Retusch Webb

Nederbördsutfallet i maj har dock varit något över det normala, vilket gjort att vi har ett hydrologiskt överskott som nu uppgår till drygt 2 TWh. Under månaden har revisionsperioden dragit igång på allvar i den nordiska kärnkraften. I skrivande stund så körs den på 53 procent där Oskarshamn 3, Ringhals 3, Forsmark 2 och Olkiluoto 2 är nere för årligt underhåll. Även vindkraftsproduktionen har mattats av under maj jämfört med månaden innan.

Samtidigt som spotmarknaden varit hög så har vi sett starka bränslemarknader där priserna har gått upp på kol och olja samtidigt som låga lagernivåer driver på gaspriserna. Drivande för kolprisutvecklingen är framförallt leveransstörningar i Colombia, högre fraktpriser och ökad efterfrågan i Kina. Marknaden för utsläppsrätter har också handlats upp där nya all time high-nivåer avlöser varandra. Den svenska kronan ligger kvar omkring samma nivåer som tidigare.

Vilket elavtal ska jag välja?

Ett varmare väder talar för ökad tillrinning och sjunkande spotpriser kortsiktigt. Fortsätter den torra väderutvecklingen så finns risk för höga elpriser en tid framöver. Osäkerheten kring prisutvecklingen gör att du som har rörligt elpris därför bör bevaka ditt elavtal om inte du väljer att låsa elpriset för en kortare eller längre period framöver.

Spotpriser Maj

Luleå (SE1): 38,95 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 38,95 öre/kWh

Stockholm (SE3): 43,50 öre/kWh

Malmö (SE4): 48,47 öre/kWh