Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kallt väder och stigande elpriser

Elpriserna bestäms av en mängd olika faktorer. Vi är just nu i en tid på året när uppvärmningsbehovet ökar. Temperaturen får då en allt större betydelse för elpriserna.

Vi söker Distributionselektriker

Temperaturen i november har hittills varit kallare än normalt, vilket är en av orsakerna till att vi fått se högre elpriser igen. Utöver en ökad elkonsumtion, så kan de stigande elpriserna i november förklaras av en lägre elproduktion. Den årliga isläggningen av norrlandsälvarna har minskat vattenkraftsproduktionen och en del av vindkraftverken har fått minska sin produktion p.g.a. isbildning på rotorbladen samtidigt som det varit vindfattigt väder. Låg nederbörd har medfört att den hydrologiska situationen försämrats snabbt. I skrivande stund är den hydrologiska balansen minus 3,4 TWh.

Den årliga underhållsperioden för kärnkraften är avslutad. För närvarande har kärnkraften i Norden en tillgänglighet på 99 procent av installerad effekt. Utöver strypta gasleveranser från Ryssland, så var den låga kärnkraftsproduktionen i Frankrike en viktig förklaring till förra vinterns höga elpriser. Nu är ett flertal av reaktorerna åter i drift och med en högre tillgänglighet i fransk kärnkraft minskar risken för att elpriserna blir lika höga den här vintern.

Höga leveranser av flytande naturgas till Europa tillsammans med fulla gaslager håller nere gaspriserna. På kolmarknaden har priserna varit nedåtgående. Försämrad konjunktur och välfyllda kollager för årstiden tynger kolpriserna. Svängningarna i oljepriset fortsätter vara kraftiga. Oron för den globala konjunkturen dämpar efterfrågan på olja samtidigt som OPEC+ väntas skärpa sina produktionsminskningar ytterligare. Oljan handlas i nuläget till 80$/fat.

Den svenska kronan har den senaste tiden stärkts mot både euron och dollarn. Kronförstärkningen kan delvis förklaras av en ökad global riskaptit. Kursen mot euron är för närvarande 11,42 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Tillgången på elproduktion ser stabil ut. Tillgängligheten i kärnkraften är god, gaslagren är välfyllda och vattenkraftsproduktion förväntas öka igen när den årliga isläggningen är avklarad. Elpriserna denna vinter väntas bli lägre än i fjol, men svängningarna i det rörliga elpriset kan tidvis vara stora. Vill du ha förutsägbarhet och kontroll på dina elkostnader, så är ett fastprisavtal ett bra alternativ.

Spotpriser Oktober

  • Luleå (SE1): 17,58 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 17,58 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 33,06 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 35,95 öre/kWh