Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kallt vinterväder ger prisökningar på elmarknaden

Bergnäsbron vinter

Efter en varm och nederbördsrik höst skiftade vädret mot slutet av året. Januari månad blev normalkall med en ökande efterfrågan på el då verksamheterna nu är igång efter helgerna.

De stora prisskillnaderna mellan elområden som vi sett under 2020 har nu jämnats ut i takt med större efterfrågan och att vi fått högre elpriser även i norra Sverige. De nederbördsmängder som föll under 2020 ger oss fortfarande ett gott hydrologiskt läge för årstiden även om den hydrologiska balansen minskat till att vara 7,8 TWh över normalt. I likhet med andra elpriser så har även det genomsnittliga spotpriset gått upp under månaden där januari månads genomsnittspris i elområde LUL blev 45,06 öre/kWh.

Kärnkraften i Norden producerar fullt ut med alla tillgängliga reaktorer i drift. Det kallare högtrycksbetonade vädret i januari har inneburit en minskad vindkraftsproduktion, men tillskottet från vindkraften motverkar pristopparna på elmarknaden under vinterns kalla dagar.

Det kallare vintervädret har även gjort sitt intåg på kontinenten och i Asien, därmed har också efterfrågan på fossila bränslen ökat. Bränslekomplexet är förhållandevis starkt och har fortsatt sin återhämtning under januari. Brentoljan har stigit något trots osäkerheten kring pandemins utveckling och handlas kring 55,81 $/fat medan kolpriset också stigit på större global efterfrågan upp mot 70 $/ton (API2-21). Priset på utsläppsrätter påverkas till stor del av auktioner, vilka nu återupptagits igen. Utsläppsrätterna handlas i skrivande stund till 33 €/ton. Den svenska kronan har inte rört sig nämnvärt på sistone utan ligger kvar kring kursen 10,12 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Vi har under vintern sett hur vädret svängt och påverkat elpriserna uppåt. Fortsätter vintervädret så kommer troligtvis inte elpriserna gå ner särskilt mycket i närtid. De fasta elpriserna är dock kvar på relativt låga nivåer om man jämför historiskt för årstiden. För BörsEl finns det risk för pristoppar vid kalla dagar då elbehovet är stort. För de flesta innebär det att elkostnaden kan öka något på kommande fakturor.

Spotpriser Januari

  • Luleå (SE1): 45,06 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 45,06 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 49,05 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 50,22 öre/kWh