Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Klimatneutralt på flygplatsen

Klimatneutralt på flygplatsen

Swedavia

Swedavia ville ha klimatneutral leverans av fjärrvärme. Och Luleå Energi landade uppdraget.
– Det var nytt för oss, en utmaning, säger Thomas Öhlund, avdelningschef Värme och Kyla, Luleå Energi.

När Swedavia hörde av sig till Luleå Energi för att få till stånd en klimatneutral leverans av fjärrvärme till Luleå Airport, var detta ett nytt uppdrag för energibolaget.

– För elkonsumenter har alternativet med miljömärkt el funnits i flera år, även Luleå Energi har erbjudit olika former av detta sedan länge. För vår fjärrvärme däremot är det nytt med att fördela klimatneutrala värmeleveranser till kunder. Några av våra kollegor i andra delar av landet har erbjudandet sedan en tid tillbaka, berättar Thomas Öhlund.

Någonting helt nytt, med andra ord, men trots detta inte helt främmande. Swedavia hade tidigare pratat om just detta i samtal med Luleå Energi i andra frågor. Nu var det skarpt läge. Swedavia hade klimatneutrala fjärrvärmeleveranser på andra orter och ställde krav på att detta också skulle finnas på Luleå Airport.

– Ett av Swedavias mål är att minska våra egna fossila koldioxidutsläpp, vi ska vara nere på ett nollutsläpp som slutmål år 2020. Därför är vi mycket glada över avtalet med Luleå Energi, säger Jonas Johansson, miljö- och kvalitetschef Swedavia, Luleå Airport.

– Vi satte oss ner och tittade på det hela tillsammans. Utmaningen var att hitta en samsyn och ett språk så vi talade om samma saker. Det var på sätt och vis två skilda världar som skulle mötas, men det gick väldigt bra hela vägen, konstaterar Thomas Öhlund.

Det krävdes en del samråd och diskussioner under ungefär ett år innan avtalet var klart i början av året. Den stora utmaningen hade tagits i mål.

– Fjärrvärmen är helt lokal i sin utformning där innehållet skiljer sig från ort till ort. Det gällde för oss att hitta en lösning på kundens behov, och det lyckades vi med. Vi avsätter produktion som bara går till dem. All värme kommer från återvunnen energi, biobränsle eller vindel.

Det är första gången Luleå Energi publikt kan presentera en lösning för leveranser av klimatneutral fjärrvärme, men Thomas Öhlund är övertygad om att detta kommer att efterfrågas allt mer i framtiden.

– Vi har inte marknadsfört detta alls ännu, men det kommer rimligtvis också att intressera fler kunder.

Jonas Johansson berättar att en förlängning av avtalet med Luleå Energi kommer att finnas tillgängligt redan i höst.

– Det är en mycket viktig och nödvändig del i vårt arbete med att nå våra utmanade miljömål.

Ludde Wästfelt