Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi i expertpanel när regeringen mottog Klimatpolitiska rådets rapport

Under onsdagen lämnade Klimatpolitiska rådet över sin årliga rapport till regeringen. Rapporten innehåller en bedömning av hur Sverige ligger till för att klara klimatomställningen och rekommendationer till regeringen om vad som behöver göras framåt. Omställningen i Norrbotten är i fokus och Luleå Energis vd Malin Larsson var inbjuden i expertpanel för att kommentera och fördjupa aktuella frågor kopplat till den energi- och industriomställning som sker i norr. 

2022 03 Bild Linkedin Johan Och Malin 1920X1080
Malin Larsson, VD Luleå Energi och Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. På ett webbsänt seminarium under onsdagen presenterades rapporten för regeringen och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Resultat visar att takten för omställningen och klimatpolitiken skyndsamt måste accelerera för att Sverige ska nå klimatmålen och bli världens första fossilfria välfärdsland. 

Luleå Energis vd Malin Larsson var en av fyra inbjudna experter som tilläts fördjupa och kommentera rapportens innehåll. Med fokus på den stora industriomställningen i Norrbotten och energins betydelse lyftes bland annat utmaningar kopplat till elnätsinvesteringar, snabbare tillståndsprocesser och hanteringen av restenergier. 

-Den stora industriomställningen till fossilfrihet spelar en avgörande roll för att Sverige som land ska uppnå de klimatmål som är uppsatta. Vi ser det hända hos oss i Norrbotten och i Luleå. Vi står redo, men det kommer att krävas enorma mängder el och det är av yttersta vikt att vi tillsammans med politik och myndigheter hittar sätt att tillgodose den effekt och kapacitet som fordras. Och det är bråttom, säger Malin Larsson vd för Luleå Energi.

Klimatpolitiska rådet lyfter fem övergripande och prioriterade rekommendationer.

  • Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsnivåer.
  • Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden.
  • Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås.
  • Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen.
  • Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU.

- Alla partierna bakom det klimatpolitiska ramverket har ett ansvar för att vårda överenskommelsen och bygga vidare på de möjligheter som nu finns. Oavsett vilken regering som tillträder efter valet behöver den ta fram en plan som accelererar omställningen, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna i ett pressmeddelande.

Här kan du ta del av rapporten och se seminariet inklusive expertpanelens utlåtande.