Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kundundersökning om TryggVärme

Kundundersökning om TryggVärme

Just nu genomför vi en kundundersökning hos slumpvis utvalda fjärrvärmekunder. Målet är att få veta hur nöjd man är med TryggVärme och samtidigt få fram information om varför man eventuellt inte tecknat TryggVärme.

Vi har anlitat ett företag som heter Bright som har lång erfarenhet av att arbeta med just kundundersökningar, som på uppdrag av Luleå Energi kommer att genomföra undersökningen via e-post och även sammanställa resultatet.

Har du frågor eller funderingar om undersökningen, ring vår Kundservice på 0920-26 44 44.