Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Läckage på fjärrvärmeledning

Under natten mot tisdag uppstod ett större läckage på en fjärrvärmeledning vid korsningen Haparandavägen/Midgårdsvägen. Läckaget orsakades av misstag av extern part.

Reparation av läckaget startade direkt under natten och har pågått under dagen idag. Skadan är nu reparerad och fjärrvärmenätet åter i normal drift.

Ungefär 580 kunder på Mjölkudden, Notviken och Skutviken berördes av avbrottet.

Till dig som berörd kund vill vi beklaga det inträffade och samtidigt påminna alla som planerar att gräva eller borra om att gå in på ledningskollen.se för att där få anvisningar om var det finns ledningar att ta hänsyn till.