Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Låg fyllnadsgrad i vattenmagasinen

Vi närmar oss slutet av vintern och kan konstatera att vintervädret i stora delar av Skandinavien har varit både torrare och kallare än normalt. Utvecklingen i den hydrologiska balansen har därför varit svag.

Vårvädret dämpar elpriserna

Hydrobalansen estimeras för närvarande vara -7,0 TWh. För vecka 12 var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 22,7 % mot det normala på 32,1 % och för Norden i sin helhet var fyllnadsgraden i vattenmagasinen 30,8 % mot det normala på 39,1 %. Den låga fyllnadsgraden i vattenmagasinen gör att vädret framåt blir betydande för hur spotpriserna utvecklas. På kontinenten har vädret denna vinter varit mestadels milt, vilket minskat uppvärmningsbehovet. När vi går ur vintern är de europeiska gaslagernivåerna mycket höga för årstiden och det ger ett bra utgångsläge för lagerinjiceringen inför nästa uppvärmningssäsong.    

Vi är nu i en period på året då tillgängligheten i den nordiska kärnkraften minskar i och med att den årliga revisionsperioden pågår. Nordens största reaktor Olkiluoto 3 är just nu på revision och beräknas vara tillbaka igen den 15 april. Tillgängligheten i den nordiska kärnkraften är för närvarande 87 %.

Gaspriset är fortsatt svagt, men har kommit upp något den senaste tiden på minskat utbud av flytande naturgas samt osäkerheter kring norskt gasutbud, då flödena har minskat. Prognoser om ökad global efterfrågan på olja, ökade geopolitiska spänningar och fallande amerikanska råoljelager är några av faktorerna till att oljepriset är i en stigande trend. Oljepriset är i skrivande stund 85 $/fat.

Inflationen, mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta), sjönk till 2,5 % i februari, vilket var 0,4 % lägre än vad Riksbanken hade förväntat sig. En starkt bidragande faktor till att inflationen föll tillbaka var att lägre elpriser minskade boendekostnaderna. Den svenska kronan har försvagats gentemot euron den senaste tiden och handlas just nu till 11,47 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Vädret kommer spela en stor roll för utvecklingen i elpriserna. Om det blir ett kallt och torrt väderläge med en sen vårflod kommer det hydrologiska läget försämras ytterligare och ge stöd för högre elpriser. Om det i stället blir ett mera milt och nederbördsrikt vårväder kan elpriserna falla tillbaka. Rörligt elpris (BörsEl) passar dig som kan hantera prissvängningar från månad till månad. Ett fastprisavtal passar dig som vill ha ett skydd mot prissvängningarna på elmarknaden.

Spotpriser Februari

  • Luleå (SE1): 44,79 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 44,94 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 50,34 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 55,42 öre/kWh