Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Låga levnadskostnader i Luleå

Enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson 2022 har Luleå den sammanlagt lägsta boendekostnaden i landet. Luleå landar också på första plats med det lägsta priset för fjärrvärme och på en andra plats vad gäller totalpriset för el (elnät, elhandel, skatter och avgifter) i Sverige.

LEAB Energilager

Nils Holgersson-undersökningen visar att Luleå behåller sin plats med det lägsta fjärrvärmepriset i Sverige. Av de 290 kommuner som har fjärrvärme har Luleå lägst pris med 115 138 kr/år, inklusive moms. Där ingår både nätkostnad och fjärrvärmepris.

En typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten har en medelkostnad för fjärrvärme på 966 kr/månad. I Luleå, är priset 33 procent lägre (640 kr/mån). Undersökningen slår fast att de tio kommuner i landet med lägst totalkostnad får den positionen framförallt genom låga fjärrvärmekostnader.

- ­Det är väldigt glädjande att vi än en gång har det lägsta fjärrvärmepriset i landet och väldigt glädjande för våra kunder eftersom uppvärmningen utgör en stor del av driftkostnaden, säger Magnus Johansson, chef Värme och Kyla på Luleå Energi.

Näst lägsta totalpriset för el

Nils Holgersson 2022 visar också att Luleå har det näst lägsta totalpriset för el (elnät, elhandel, skatter och avgifter) i Sverige. En typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten har en medelkostnad för all el på 786 kr/månad. I Luleå är priset 36 procent lägre (497 kr/mån) än medelvärdet. Elnätsavgiften i Luleå är den sjätte lägsta i landet med 61,24 öre/kWh och även lägst i Norrbotten.

– Vi är såklart väldigt glada för vår höga placering i denna mätning. Vi har ett starkt och stabilt nät där vi samtidigt gör stora satsningar för att möjliggöra den gröna omställningen. Allt detta till en av Sveriges lägsta kostnader!

Vill du läsa mer om resultatet? Besök http://www.nilsholgersson.nu/

I undersökningen "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Syftet är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner.