Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Låga spotpriser på el i hela Sverige

Det regniga och blåsiga sommarvädret har pressat ned elpriserna till låga nivåer i hela Sverige.

SSAB Sunset Fotograf Jacob Nilsson

Regnovädret Hans drog in över Sverige under första veckan i augusti och orsakade stor förödelse genom bland annat trafikstörningar, översvämningar, ras och skred. Den kraftiga nederbörden och höga vindkraftsproduktionen som ovädret Hans förde med sig gjorde att det uppstod negativa spotpriser den 8 augusti i samtliga Nordens elområden. Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten har stärkts kraftigt på kort tid och visar för första gången på länge ett överskott på för närvarande 5,9 TWh. Den höga tillrinningen har gjort att ett flertal vattenmagasin i södra Norge är fyllda till 100%.

Den nordiska kärnkraften körs för närvarande på 67 % av installerad effekt. Ringhals 4 är nere för årligt underhåll och startar åter 8/9. Loviisa 2 har tagits offline för att förbereda det årliga underhållet. Olkiluoto 2 har stoppats p.g.a. generatorläckage och beräknas återstartas 28/8. Forsmark 2 producerar på 42 % efter förlängt avbrott och väntas öka produktionen igen 3/9. Oskarshamn 3 producerar 270 MW under maxkapacitet efter fel på pump och väntas öka produktionen 15/9.

De europeiska gaslagren är fyllda till 90 %, vilket innebär att EU:s mål om en fyllnadsgrad på 90 % till 1 november redan uppnåtts. För att inte riskera gasbrist i vinter förväntas EU skicka volymer till ukrainska lager trots den pågående ryska invasionen. Ett strejkhot vid australiensiska gasanläggningar har skapat oro för minskat utbud och högre gaspriser. Produktionsnedskärningar i Saudiarabien, OPEC+ och Ryssland samt förväntningar om högre efterfrågan har fått oljepriserna att stiga kraftigt. Brentoljan handlas för närvarande kring 85 $/fat. Den svenska kronan fortsätter att vara svag mot euron och handlas i nuläget till 11,90 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Den förbättrade hydrologin och god tillgång till kärnkraft är positiva signaler som kan innebära balanserade spotpriser i höst. Eftersom svängningarna i det rörliga elpriset är stora kan det vara bra för dig med rörligt elpris att under månader med lägre elpriser passa på att lägga undan pengar, så att du har en buffert när elpriserna blir högre igen. De fasta elpriserna har fallit tillbaka och är ett bra alternativ för dig som vill ha ett förutbestämt elpris och ett skydd mot eventuella prisstegringar.

Välj mellan fast och rörligt elpris

Sedan i maj 2023 är det åter igen möjligt att teckna elavtal med fast pris: ett bra val för dig som vill ha ännu bättre koll och kontroll på din elkostnad. I nuläget är det bara möjligt att teckna ettårsavtal, men fler alternativ kan återkomma i framtiden.

Spotpriser Juli

  • Luleå (SE1): 37,40 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 37,40 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 37,65 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 41,76 öre/kWh