Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Lägst energikostnad i Sverige

Lägst energikostnad i Sverige

2015 års undersökning visar att Luleå Energi fortsatt har det lägsta fjärrvärmepriset i Sverige, vilket bidrar till att Luleå toppar listan över lägst energikostnader, då fjärrvärmepriset utgör 50 procent av totalkostnaden/månad.

Fjärrvärmen har de lägsta kostnaderna i etablerade ”fjärrvärmestäder” som byggt ut sina nät under lång tid samt i några yngre företag med låga produktionskostnader.

Av de 290 kommunerna i undersökningen är Luleå en av de kommuner med lägst prisökning över tid med 25 procents prisökning (2006-2015), att jämföras med Västerås som toppar listan med 66 procents prisökning.

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för fjärrvärmen på 891 kr/månad. I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 41 procent lägre (522 kr/mån, 97,4 kr/kvm).

Vill du läsa mer om resultatet? Besök http://www.nilsholgersson.nu/

I undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Nils Holgersson 2015: Avgiftsundersökning från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Undersökningen omfattar samtliga kommuner i Sverige. Uppgifterna kommer från respektive kommuns tekniska kontor, energi- eller elföretag, Energimarknadsinspektionen och SCB.

/ Luleå Energi