Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Lördagens driftstörning i fjärrvärmenätet

Lördagens driftstörning i fjärrvärmenätet (1)

Under lördagskväll fick LuleKraft en kraftig driftstörning som påverkade produktionen av värme- och varmvatten i Luleå. Felsökning påbörjades omedelbart och Luleå Energis reservpanncentraler togs i bruk som ett sätt att stötta upp driften i nätet. 

Driftstörningen berodde på en mindre brand i ett ställverk hos LuleKraft vilket gjorde att en av våra fjärrvärmepumpar slogs ut. Driften har varit något ostabil i vissa stadsdelar under natten och tidig morgon söndag. Efter ett större avbrott kan det ta tid tills det är stabil drift i hela fjärrvärmenätet, vilket gör att kunder kan uppleva avbrott i leveranserna under en tid efteråt. Under söndagen är nu LuleKraft åter i full drift.