Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi är ensam ägare till Lunet

Tidigare under september gav kommunfullmäktige grönt ljus till den strukturförändring inom Luleå kommunföretag-koncernen som innebär att Luleå Energi blir hundraprocentig (100%) ägare av Lunet AB.

Två Fiberkablar

Sedan 2007 ägs Lunet till lika delar av Luleå Energi och Lulebo. Strukturförändringen i ägandet har diskuterats i styrelsen för Luleå Kommunföretag och affären är nu godkänd i kommunfullmäktige i enlighet med gällande företagspolicy samt bolagsordning för Luleå Kommunföretag. Lunet är i och med affären ett helägt dotterbolag till Luleå Energi-koncernen från och med den 1 oktober 2022.

Lunet och Luleå Energi har under lång tid samverkat inom flertalet områden och förändringen innebär att den samverkan ytterligare förstärks.

Luleå Energi-koncernens VD Malin Larsson kliver in som VD även för Lunet och Kent Eneris och blir i stället affärsområdeschef för Lunet.

-Vi ser stora möjligheter att få arbeta närmare varandra och kunna fokusera på närhet och tillgänglighet för våra kunder. För vår del handlar det om att framtidssäkra Luleås infrastruktur för digital kommunikation med höga hastigheter för kommunens alla företag och invånare och tillsammans med övriga inom Luleå Energi-koncernen, skapa förutsättningar för den omställning som nu sker i vår region, säger Kent Eneris, Affärsområdeschef Lunet.

Under november 2022 byter Lunet lokaler och flyttar in tillsammans med Luleå Energi på Porsödalen i Luleå. 

- Vi har sett fram emot det här då det finns en hög kompetens och kunnande inom Lunet. Det kommer också innebära att vi som koncern möter våra kunder inom fler områden vilket vi hoppas ska underlätta för kunden. Den infrastruktur vi tillhandahåller spelar en avgörande roll i den samhällsomvandling som nu sker i Norrbotten, och att ytterligare skapa synergier och erbjuda en helhet kommer innebära stora fördelar för framtiden, säger Malin Larsson, VD Luleå Energi-koncernen.