Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi avvarar effektbrytare till Ukraina

Efter att den gamla mottagningsstationen Notviken togs ur drift hösten 2022 har Luleå Energi undersökt olika möjligheter att kunna bidra med elmateriel från stationen för att möjliggöra återbyggnation av kritisk infrastruktur i Ukraina. Nu är fyra effektbrytare på väg från Luleå till Ukraina. 

Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har energisystemet i landet varit utsatt och stora delar av elförsörjningen förstörts. Ukraina har vädjat om hjälp för att klara av akuta reparationer av elnätet och man fruktar för kommande vinter och de konsekvenser som nya angrepp på den kritiska infrastrukturen innebär. 

I samband med att den nya mottagningsstationen i Notviken skulle tas i drift och den gamla stationen monteras ned, undersöktes möjligheterna att avvara elmateriel från denna till Ukraina.  

  • Jag kom i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som hanterar större samordnade donationer från Energibolag och andra aktörer. Vi fick en förfrågan om att ta fram en lista på vilket materiel vi hade möjlighet att avvara som sedan matchas mot behovet som finns, berättar Emil Lindelöf Controller Luleå Energi, som varit samordnare i ärendet. 

Intresset för att hjälpa har varit väldigt stort och stundtals har det varit fullt på depån i Polen där allt materiel samlas för vidaretransport till Ukraina. Efter en tids väntan fick vi en matchning på fyra effektbrytare. 

Transporten har hanterats genom EU:s civilskyddsmekanism och DSV Air & Sea project department som vann upphandlingen har stått för utförandet. I slutet av november hämtades effektbrytarna upp för vidare transport till Ukraina.  

  • Väl på plats i Ukraina kommer effektbrytarna att behöva anpassas till det ukrainska elsystemet. Vi har fått information om att det ska fungera så vår förhoppning är att de kommer väl till nytta avslutar Emil.