Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi Elnät bjuder in till samråd

Nyetablering av elkabel inom Natura 2000-området - Rånefjärden

Luleå Energi Elnät AB planerar för nyanslutning av el till ett antal fastigheter på Laxögrundet i Rånefjärden i Luleå kommun. Verksamheten bedöms kunna orsaka sådan påverkan på miljön i Natura 2000-området Rånefjärden att särskilt tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Inför upprättande av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning genomförs samråd.

Underlaget för samrådet hittar du nedan:

Läs mer

Mer information: Maria Widmark, Vatten & Miljökonsulterna, telefon: 073-402 39 35, e-post: maria.widmark@vmkonsulterna.se.

Synpunkter: Lämnas senast den 6 december 2023 till Vatten & Miljökonsulterna, Att: Maria Widmark, Aurorum 2, 977 75 Luleå eller maria.widmark@vmkonsulterna.se.