Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi höjer inte elnätsavgifterna

Luleå Energi höjer inte elnätsavgifterna

Förvaltningsrätten har beslutat att elnätsföretagen har rätt att höja sina elnätspriser mer än tidigare under perioden 2012-2015. Luleå Energi kommer inte att utnyttja den möjlighet domen ger och kommer därmed inte att höja sina elnätsavgifter.

Luleå Energi värderar sin relation med kunderna högre än ett domstolsutslag. Vi baserar vårt samarbete med närhet och omtanke. Vi arbetar för att hitta de bästa och enklaste lösningarna för våra kunder.

- Luleå Energi kommer inte utnyttja tillfället att höja avgifterna i och med denna dom. De eventuella justeringar som kommer att ske, är redan på förhand bestämda förändringar, säger Luleå Energis vd Anneli Sjömark.

Förvaltningsrättens dom har visat att Energimarknadsinspektionen (EI) gjorde fel i att använda sig av en övergångsmetod när de räknade fram vilka intäktsramar elnätsföretagen hade att förhålla sig till under perioden 2012–2015. Elnätsföretagen ges nu enligt domstolen rätt att höja elnätsavgifterna. Allt tyder på att energimarknadsinspektionen kommer att överklaga förvaltningsrättens dom.

För mer information Anneli Sjömark, vd Luleå Energi AB, mobil: 070-227 07 21.