Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi inbjuder till samråd – Natura 2000

Luleå Energi inbjuder till samråd – Natura 2000

Luleå Energi Elnät AB planerar för nyanslutning av el till ett antal fastigheter på Laxön i Rånefjärden i Luleå kommun. Verksamheten bedöms kunna orsaka sådan påverkan på miljön i Natura 2000-området Rånefjärden att särskilt tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Inför upprättande av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning genomförs samråd.

Underlaget för samrådet hittar du nedan:
Avgränsningssamråd Laxön 2021-03-18
Bilaga 1 - Översiktskarta Laxön
Bilaga 2 - Detaljkarta Laxön

Mer information: Maria Widmark, konsult AFRY, telefon: 076-126 80 93, e-post: maria.widmark@afry.com

Synpunkter: Lämnas senast den 14 april 2021 till AFRY, Att: Maria Widmark, Bergvikskurvan 11 C, 973 31 Luleå eller maria.widmark@afry.com.