Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi laddar för fler elbilar

Luleå Energi laddar för fler elbilar

Karta laddstationer

Allt fler eldrivna fordon rullar på vägarna i Norrbotten. Nu tar Luleå Energi initiativet till en utbyggnad av laddstationer för elbilar. Hela sju nya stationer planeras som ett nästa steg.

– Vi vill ta ansvaret som det lokala energibolag vi är och bygga en hållbar laddinfrastruktur för framtiden i Norrbotten, säger Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi.

Luleå Energi har redan tagit de första kliven in på marknaden genom snabbladdningsstationen vid OK Center på Robertsviksgatan i samarbete med OK Norrbotten. Men nu planeras ytterligare sju laddstationer för att möta en stadigt ökande efterfrågan från allt fler bilister som väljer just elbilar.

– Det känns viktigt för oss att vara en aktör som bidrar till ett hållbart och fossilfritt samhälle, därför är det angeläget för oss som energibolag att gå i fronten för en positiv utveckling av laddinfrastrukturen i Norrbotten, säger Anneli Sjömark.

De sju nya laddstationerna kommer att placeras runt om i kommunen och målsättningen är att det redan innan vintern byggs laddare i centrala Råneå, centrala delarna av Antnäs samt vid Luleå Energi Arena. Den första etappen av byggnationen delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom ett samarbete inom BioFuel Region för Norrbotten och Västerbotten. En dialog är även uppstartad med Bodens kommun för ett samarbete kring laddinfrastrukturen i regionen.

Därför behövs en laddinfrastruktur

Elbilsladdare kan i stort sett delas upp i tre grupper - snabbladdare som laddar bilen på cirka 20 minuter, destinationsladdare, även kallade semisnabba, som ger full laddning efter cirka 2-4 timmar samt hemmaladdare där laddning kan ske under natten.

Idag rullar cirka 12 000 laddbara elbilar i Sverige och vissa av dagens prognoser visar på en utveckling till cirka 70 000 elbilar till 2020.

– Det råder ingen tvekan om att marknaden börjar öppnas upp för laddbara bilar och för att marknaden ska ta ytterligare fart är det en förutsättning att infrastrukturen finns på plats. Och för alla som är intresserade av en elbil är det även en viktig trygghet och självklarhet att veta var man kan ladda bilen, säger Anneli Sjömark.