Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi med i hållbarhetsnätverk

Luleå Energi med i hållbarhetsnätverk

För Luleå Energi har hållbarhetsfrågor och att skapa värde för kunder och samhälle alltid varit en del av företagsidentiteten. Vi är med i det Luleåbaserade affärsnätverket "Hållbar" och kommer själv att föreläsa på ämnet den 27 februari 2017.

Affärsnätverket "Hållbar" är ett initiativ med målsättning att skapa en mötesplats för företag och organisationer med hållbarhet som utgångspunkt i affärsutveckling och värdeskapande. Här samlas företag som intresserar sig för hållbarhetsfrågor och vill veta mer, och de företag som redan arbetar aktivt och affärsmässigt med hållbarhet.

Läs mer om nätverket på blihallbar.se