Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energi och Lulebo i samarbete för solenergi

Luleå Energi och Lulebo i samarbete för solenergi

Lulebo installerar solceller från Luleå Energi på taket till deras fastighet Malmuddsgården på Malmudden i Luleå. Installationen är ett test för att i framtiden kunna satsa ännu mer på solenergi.

Solcellerna är placerade på taket på Malmuddsgården och består av 60 paneler som är riktade mot sydost. För Lulebo är installationen en del i arbetet med att minska sin energianvändning och öka andelen förnybar energi.
- Utvecklingen av solceller går snabbt och med denna anläggning vill vi göra ett test för att se att det fungerar bra så att vi i framtiden kan gå vidare med fler anläggningar, säger Carl-Axel Sundbaum, fastighetschef på Lulebo.

Solcellerna kommer att ha en installerad effekt på 19,8 kW. Det innebär att de producerar ungefär 17 500 kWh, vilka ska användas till belysning, fläktar, hissar och pumpar i fastigheten. Arvid Brandell, energiingenjör på Luleå Energi menar att intresset för solceller är stort och ökar hela tiden.
- Solenergi kommer att bli en stor del av framtiden och vi ser att intresset för solceller är stort. Både fastighetsägare och privatpersoner är intresserade av att installera solceller på sina tak och fler och fler får upp ögonen för att kunna producera en del av den energi man själv använder.

Installationen har pågått under sommaren och ska vara helt färdig inom kort. Lulebo ser en stor potential i att få användning för outnyttjade ytor på sina fastigheter.
- De flesta taken på våra fastigheter är helt outnyttjade och det finns en stor potential som vi kan tillvarata där. Exempelvis genom solcellspaneler, avslutar Carl-Axel.