Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Press

Luleå Energis energilager säkrar en fossilfri fjärrvärme

Under tisdagen invigdes Luleå Energis nya energilager i anslutning till LuleKrafts anläggning i Luleå. En investering som är en viktig del i energiomställningen och för att nå målet om ett fossilfritt energisystem.

LEAB Energilager

Tillsammans med energiministern Khashayar Farmanbar, deltog bland annat Luleå Energis styrelse och vd Malin Larsson vid invigningen av den 44 meter höga tank som kommer spela en avgörande roll för en trygg och fossilfri leverans av fjärrvärme i Luleå.

– Vi är stolta över den här investeringen som är en stor och viktig pusselbit i vår omställning till ett fossilfritt energisystem. Med allt som händer i Luleå just nu möjliggör energilagret att ytterligare skapa flexibilitet i systemet och öppnar för att kunna ta emot framtida strömmar av fossilfria restenergier, säger vd Malin Larsson.

– Satsningar i linje med energilagret är ett föredöme både nationellt och internationellt. I Sverige har vi goda förutsättningar med en stor mängd förnybar energi, och den industriomställning som nu sker i norra Sverige är direkt kopplat till både det och vår framsynthet vad gäller att optimera och tillvarata restenergier i alla former, säger energiministern Khashayar Farmanbar.

Rustar staden för ökad cirkuläritet

Energilagret kan jämföras med en gigantisk termos som rymmer totalt 30 000 kubikmeter vatten, vilket kommer innebära en buffert för att klara såväl driftstörningar som planerade avbrott i Luleås fjärrvärmesystem. Redan det här året kommer Luleå Energi också kunna reducera den lilla del fossilt bränsle som ibland måste tillföras i produktionen.

–  Utöver flexibiliteten som energilagret skapar kommer det att bidra till ytterligare redundans i systemet. Fjärrvärmen spelar en viktig roll för Luleås framtida energisystem och det handlar om att fortsätta att utveckla systemet genom bland annat sänkta framledningstemperaturer, energilagring och effektbalansering för att på så vis avlasta elbehovet och möjliggöra en ny typ av fjärrvärmesystem, säger Malin.

Fakta om energilagret:

Tillverkare: Granitor Rodoverken.

Material: Stål invändigt i ackumulatortanken, sedan rejält med isolering och slutligen ett ytterhölje av plåt.

Temeperatur: Som varmast kring 99 grader, då vattnet inte får koka i ackumulatortanken.

Storlek: 44 meter högt och 33 meter i diameter.

Volym: Rymmer 30 000 kubikmeter fjärrvärmevatten. Det motsvarar dubbla volymen av allt fjärrvärmevatten som cirkulerar i hela fjärrvärmesystemet.

Design, hölje: Nordmark & Nordmark

 

För tekniska frågor:

Thomas Jonsson, Projektledare Luleå Energi, thomas.jonsson@luleaenergi.se

Övriga frågor:

Sofia Lampa, Varumärke & kommunikation Luleå Energi, sofia.lampa@luleaenergi.se