Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Luleå Energis kunder nöjdast i Sverige

Luleå Energis kunder nöjdast i Sverige

Svenskt Kvalitetsindex, som intervjuat 12 733 personer om energibranschen, visar att Luleå Energis kunder för sjunde året i rad är nöjdast och mest lojala i Sverige.

Hela energibranschen upplever en positiv trend där kunderna inom elhandel, elnät och fjärrvärme blivit allt nöjdare de senaste åren. Mer och bättre information är en orsak bakom förbättringen.

Luleå Energi står dock i en klass för sig och toppar mätningarna även i år med nöjdast kunder på fem av sex kriterier i mätningen, både på privat- och företagsmarknaden, något som till stor del beror på en nära kontakt med kunderna och ett stort engagemang för regionen.

Kunderna ger toppbetyg för såväl elhandel som elnät och fjärrvärme. Inom elhandel ligger både privat- och företagskundernas bedömning högst, med 78,5 respektive 76,6 enheter. Elnät och fjärrvärme kan också glädja sig över att kunderna på företags- respektive privatmarknaden har gett Luleå Energi en topplacering, 77,5 enheter för elnät och 83,9 för fjärrvärme. Fjärrvärmen sticker också ut med topplaceringen för nöjdast företagskunder, med 80,9 enheter.

– Vi är glada, stolta och ödmjuka inför det faktum att Luleå Energi hamnar högst upp när det gäller kundnöjdhet. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att våra privat- och företagskunder ska vara nöjda med vårt energibolag. Bland annat kommer vi att fortsätta arbeta med att ständigt förbättra informationen kring våra energiprodukter, säger Anneli Sjömark, VD Luleå Energi.

För ytterligare information:

Anneli Sjömark, VD Luleå Energi
anneli.sjomark@luleaenergi.se, 0920-26 44 07

SKI-kansliet (www.kvalitetsindex.se)
Maria Söder, Projektledare Energi, maria.soder@kvalitetsindex.se, 070-220 89 99 Pedram Kaivanipour, pedram.kaivanipour@kvalitetsindex.se, 070-789 20 14