Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Marknadsläget - Blötare och mildare väder sänker elpriserna

Marknadsläget - Blötare och mildare väder sänker elpriserna

Året inleddes med relativt höga elpriser på samtliga avtalsformer. Elpriserna i februari låg ungefär 8 öre/kWh högre än motsvarande tid för ett år sedan. Sedan dess har vi fått en utveckling mot mer nederbördsrikt och mildare väder. Blåsigt väder har även gett en större vindkraftsproduktion, vilket har en prisdämpande effekt. Den hydrologiska situationen har förbättrats, där underskottet nu uppgår till -4,5 TWh. Det genomsnittliga spotpriset i elområde LUL blev 47,36 öre/kWh i februari.

Den nordiska kärnkraften går planenligt på 94 procent av installerad kapacitet där Forsmark 2 är tillbaka i full drift och Ringhals 2 kör på halv kapacitet fram till maj.
Även på terminsmarknaden har vi sett nedgångar vilket gjort att de fasta elpriserna börjat sjunka tillbaka. Kolpriset har varit inne i en sjunkande trend mot bakgrund av stark lagerstatistik och noteras nu till 73,10 $/ton (API2-20). Brentoljan är fortsatt stabil och handlas kring 67,82 $/fat. Priset på utsläppsrätter har varit rätt slagigt på senare tid då det finns oroligheter kring hur Brexit ska påverka Co2-marknaden. Co2-priset (Dec-2019) ligger nu på 22,27 €/ton. Den svenska kronan har stärkts något senaste månaden där en euro nu kostar 10,48 SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Vid det här laget börjar oron för kalla vintertemperaturer att försvinna. Fortfarande finns frågetecken kring hur ett torrt väderscenario kan påverka elpriserna på kort sikt. Fortsätter däremot det blöta, milda och blåsiga vädret så finns det bra motiv att vänta med att binda sitt elavtal då det talar för lägre elpriser såväl för fasta som rörliga avtal.

Spotpriser Februari

Luleå (SE1): 47,36 öre/kWh
Sundsvall (SE2): 47,36 öre/kWh
Stockholm (SE3): 47,74 öre/kWh
Malmö (SE4): 48,31 öre/kWh